ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ လူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ | DVB