တြစ္တာတြင္ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ပို႔စ္တင္ခဲ့သည့္ ေပါ့ဂ္ဘာကို မန္ယူ အေရးယူမည္ | DVB