ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ၄၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံပိတ္သိမ္းခံရ | DVB