ျမန္မာ-ဂ်ပန္ အႏုပညာျပပြဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB