A d v e r t i s e m e n t With Us

ေကအိုင္ေအေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဒု၀န္ၾကီးေျပာဆို