အစၥေရးစစ္သား ၁ ဦးအား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူေနအိမ္ကုိ ၿဖိဳခ် | DVB