အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား ႏုိင္ငံအလုိက္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ ျမန္မာက အဆင့္ ၄ သုိ႔ ေလ်ာ့က်

အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပတာ ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ထိ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာကိုယ္ကိုယ္စားျပဳ အားကစားသမားေတြဟာ ေရႊတံဆိပ္ရ႐ွိမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ၉ ခုနဲ႔ ႏိုင္ငံအလိုက္အဆင့္ ၄ ေနရာထိ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ေျပးခုန္ပစ္ၿပီးရင္ တဦးခ်င္း ဆုတံဆိပ္အမ်ားဆုံးေပးတဲ့ ေရကူးအားကစားနည္းကေန အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ဆုတံဆိပ္ေတြ သိမ္းႀကံဳးရယူသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္အဆင့္ေတြ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ထိုင္းနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားတို႔က ေရႊတံဆိပ္ ၁၄ စုစီရရွိၿပီး ထိပ္ဆံုးမွာရပ္တည္ေနသလို မေလးရွားနဲ႔ ျမန္မာကေတာ့ ေရႊတံဆိပ္ ၉ ဆုစီနဲ႔ ေနာက္ကေနလိုက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရႊတံဆိပ္ေတြကိုေတာ့ ဝူ႐ႉးအားကစားနည္းကေန အမ်ားဆံုး ရယူေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up