အေမရိကန္ဂုိးသမား ဇက္ခ္စတက္ဖန္ကုိ မန္စီးတီး ေခၚရန္ အႀကိဳသေဘာတူညီမႈရ | DVB