ဂ်ဴဗင္တပ္သုိ႔ ေပါ့ဂ္ဘာ ျပန္လာႏုိင္ေရး အိပ္မက္တခုျဖစ္ဟု ပီဂ်ာနစ္ ေျပာ | DVB