A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၆၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၇၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၃၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါသည္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ပဲစင္းငုံက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၀၀၀၀ ကေန ၇၂၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၆၉၀၀၀ ကေန ၇၀၂၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၂၁၀၀၀၀ ကေန ၂၃၀၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၂၂၃၀၀၀ ကေန ၂၂၅၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္ ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္း္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၁၆၀၀၀၀ ကေန ၁၆၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၁၆၂၀၀၀ ကေန ၁၆၇၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲV2 မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ကုလားပဲV2 က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၅၀၀၀ ကေန ၇၆၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္ ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ စားအုန္းဆီ တပိသာကုိ ၁၅၇၀ ကေန ၁၅၈၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီ တပိသာကုိ ၁၆၁၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၃၀က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up