A d v e r t i s e m e n t With Us

ဟြာေဝး ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို ကေနဒါတရား႐ုံး အာမခံေပး

ဓာတ္ပုံ - Reuters
ကေနဒါတရား႐ုံးက ဟြာေဝးနည္းပညာကုမၸဏီ ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မန္ဝမ္ေဟာင္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ အာမခံေပးခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ မန္ဝမ္ေဟာင္ဟာ အီရန္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရိွတဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါငး္စံုဘဏ္ေတြကို လွည့္စားခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေမရိကန္ အစိုးရ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။ ဗန္ကူးဗားၿမိဳ႕ တရား႐ုံး တရားသူႀကီးက မန္ဝမ္ေဟာင္ကို အာမခံေငြ ကေနဒါေဒၚလာ ၁၀ သန္း၊ တျခားစည္းကမး္ခ်က္တခ်ိဳ႕နဲ႔ အာမခံ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္အစုိးရကလည္း ကေနဒါအေနနဲ႔ မန္ဝမ္ေဟာင္ကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္မေပးရင္ ဆုိးရြားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ခံစားရမယ္လို႔ ၿခိမး္ေျခာက္ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ဟြာေဝး နည္းပညာကုမၸဏီ ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မန္ဝမ္ေဟာင္ဟာ ဗန္ကူးဗားေလဆိပ္မွာ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးစဥ္ အေမရိကန္စံုစမး္ေရး တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ထိန္းသိမး္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up