A d v e r t i s e m e n t With Us

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဟဲဟိုးႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္ ၃ ခုကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ျမႇင့္တင္မည္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ေလဆိပ္ ၃ ခုကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေလဆိပ္ေတြအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဟဲဟိုးနဲ႔ ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္ ၃ ခုကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေလဆိပ္ေတြအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသာဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ က ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္ရဲ႕ ေမာ္လၿမိဳင္ေလယာဥ္ကြင္းကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေလယာဥ္ကြင္းျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကို ဒု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပို႔ဆက္ဒု၀န္ႀကီး ဦးသာဦးက အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့စနစ္ Public Private Partnership PPP နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေလဆိပ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးကို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကက႑နဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးပါတဲ့ ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဟဲဟိုးေလဆိပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္ ၃ ခုတို႔ကို အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ PPP စနစ္ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ကြန္ဆိုတီယမ္အဖြဲ႔မ်ားကို တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီကို တင္ျပခဲ့ရာ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီရဲ႕ ၁-၆၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွာက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၉/ ၂၀၁၇  က မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။” လတ္တေလာမွာေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ တင္ဒါေခၚယူစစ္ေဆးတုန္း ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီ ထြက္ေပၚလာရင္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနနဲ႔အတူ လုပ္ငန္းစတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up