ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ ဘာသာေရးဆရာမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ

ဓာတ္ပုံ - AFSC
အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကို ေထာက္ခံၾကတဲ့ ဘာသာေပါငး္စံုက ဘာသာေရးဆရာေတြဟာ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ဖမး္ဆီးခံရပါတယ္။ အဲဒီစုေဝးေထာက္ခံပြဲကို အေမရိကန္မိတ္ေဆြမ်ား အကူအညီေပးေရး ေကာ္မတီ (AFSC) က စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔အဖြဲ႔မွာ ခရစ္ယာန္၊ ရဟူဒီနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာတုို႔က ဘာသာေရးနဲ႔ ဌာနတုိငး္ရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ ပါဝင္တယ္လို႔ ဆုိုိပါတယ္။ နယ္စပ္မွာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းဖို႔ ျပဳလုပ္စဥ္မွာပဲ အေမရိကန္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ထမး္ေတြ ေရာက္လာၿပီး သူတုိ႔အဖြဲ႔ကို နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးနား မသြားေအာင္ တားဆီးခဲ့တယ္လုိ႔ တီဝါနာရိွ ခုိလႈံေရးစခန္းေခါငး္ေဆာင္က ေျပာပါတယ္။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဗဟိုအေမရိက ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြဟာ အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္  တီဝါနာဘက္ျခမ္းမွာ စုေဝးေရာက္ရိွေနၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေမရိကန္မွာ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ရေရး အသနားခံဖို႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကပါတယ္။

//
More News
Up