တုိင္းမ္မဂၢဇင္း၏ Person of the Year ဆု ကုိ၀လုံး၊ ကုိေက်ာ္စုိးဦးနွင့္ ဖိႏွိပ္ခံသတင္းသမားမ်ား ရရွိ | DVB