ေနာက္ခံလူ ဂ်ဳိးဂိုမက္ကို လီဗာပူး သက္တမ္းတုိးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ | DVB