A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၇၅၅၆ ကေန ၉၃၇၆၂ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၃၁၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၀၇၆၂ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံက ပိသာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကုိ ၇၂၃၄၇ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၄၄၇ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ပဲစင္းငုံက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၂၀၀၀၀ ကေန ၇၅၀၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၂၆၅၃ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၂၁၀၀၀၀ ကေန ၂၂၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၂၁၀၀၀၀ မွ ၂၂၀၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္ ၈၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္း္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၁၅၅၀၀၀ မွ ၁၆၂၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၁၅၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္ ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညဳိ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၁၅၃၀၀၀ ကေန ၁၅၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၁၅၈၆၂၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၇၈၇၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၆၂၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိသာကုိ ၅၀၀ ကေန ၆၇၅ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၂၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိသာကုိ ၃၅၀ ကေန ၇၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၂၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up