အိႏိၵယသမၼတကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ႀကဳိဆုိ | DVB