ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကေလးၿမိဳ႕ ခရစၥမတ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB