အာဆီယံ တကၠသိုလ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB