ဆြာရက္ေနရာတြင္ ဟယ္ရီကိန္းကို ဘာစီလိုနာ အစားထိုးဖြယ္ရွိ | DVB