ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံု သံုးခဲ့၍ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB