ဖုန္းကုမၸဏီမ်ားအနက္ MPT က အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ဟု ၀န္ႀကီးရွင္းလင္း

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ဟာ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီေတြအနက္ အခြန္ေငြ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ထားတယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ ၈၈ဘီလီယံနဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၅၅ ဘီလီယံ အသီးသီးေပးေဆာင္ထားတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးက ဒီေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ ၀န္ႀကီးက”ဖုန္းသံုးစြဲသူေတြထံက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကို ေပးသြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းပိုင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ေၾကညာတဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္အခန္းက႑၏ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မခံခဲ့ရပါဘူး” လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က  အခြန္ေဆာင္တဲ့ စာရင္းမွာ MPT မပါတဲ့အေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့တာကို ၀န္ႀကီးက ဒီေန႔ ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း MPT က ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၅၅၊ ၀င္ေငြခြန္မွာ MPT က က်ပ္ ဘီလီယံ ၆၆နဲ႔  MPT ရဲ႕ မိတ္ဖက္ KDDI ကုမၸဏီက က်ပ္ ၂၂ ဘီလီယံ အသီးသီးေပးေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up