A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္လာ

ျပင္သစ္နုိင္ငံအတြင္း သီတငး္ပတ္ခ်ီၾကာျမင့္ေနတဲ့ ဆႏၵျပပြဲမွာ အထက္တန္းေက်ာင္း သားေတြလည္း ပါဝင္လာၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြ အရိွန္ျမင့္ေနတဲ့ ျပင္သစ္နုိင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ သမၼတမာခြန္းရဲ႕ ေလာင္စာေစ်းျမင့္တက္ေစတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ “အက်ႌဝါ ဆႏၵျပပြဲ” အတြငး္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြ တျဖည္းျဖည္း ပါဝင္လာၾကပါတယ္။ “ရာသီဥတုေျပာငး္လဲမႈ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အက်ႌဝါ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေထာက္ခံေၾကာငး္ ျပသလုိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အသံကို အစိုးရကို ၾကားေစလိုပါတယ္။” လို႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား   ယန္နီပန္နာဆာက ေျပာပါတယ္။ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲဟာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ရွိရာ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီမွာ ေက်ာင္းသားေတြက အမိႈက္ပံုးေတြကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆႏၵျပပြဲမွာ အၾကမး္ဖက္မႈ တစံုတရာ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဟာ ေနာက္ထပ္ အၾကမး္ဖက္ ဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ေပၚမယ့္ အလားအလာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနပါတယ္။ သမၼတ မာခြန္းဟာလည္း လူေနမႈစရိတ္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အံုႂကြလာတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ ေဒါသစိတ္ကို ေျဖသိမ့္ဖို႔ ႀကိဳးပမး္ေနပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီသတင္းပတ္အေစာပိုင္းမွာ သမၼတမာခြန္းက နုိင္ငံကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမယ္လို႔လညး္ အႀကီးတန္း အရာရိွေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up