ယင္းမာပင္တြင္ ၈ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို ပေထြးျဖစ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္ | DVB