ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ စိတ္ျဖင့္ခုိင္းေစႏုိင္မည့္ စက္႐ုပ္စားပြဲထိုး (႐ုပ္သံ)

ဒီေန႔လို နည္းပညာေတြ အရမ္းတိုးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္ စားေသာက္ဆိုင္နယ္ပယ္မွာ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ စက္႐ုပ္၊ ပီဇာလာပို႔ေပးတဲ့ စက္႐ုပ္၊ အရက္စပ္တဲ့ စက္႐ုပ္၊ စားပြဲထိုးေပးတဲ့ စက္႐ုပ္ေတြကို ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေကာ္ဖီဆိုင္တခုရဲ႕ စက္႐ုပ္ကေတာ့ ထူးျခားၿပီး အေၾကာေသေနသူေတြ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူေတြက အဲဒီစက္႐ုပ္ကို စိတ္နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အစားအစာနဲ႔ ေကာ္ဖီေတြ ယူေဆာင္လာဖို႔ ခိုင္းေစႏုိင္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္ဟာ အရပ္ ေလးေပရွိၿပီး သူ႔ရဲ႕အမည္က OriHime-D ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူေတြကို အကူအညီေပးတဲ့ စက္႐ုပ္ေတြကို ဖန္တီးေနတဲ့ ဂ်ပန္ startup ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Ory က ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္က စားသံုးသူေတြနဲ႔လည္း စကားေျပာႏုိင္သလုိ အရာဝတၳဳေတြလည္း သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မ်က္လံုးကိုေတာင္ စားသံုးသူက ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစက္႐ုပ္ဟာ ဝန္ထမ္း ၁၀ ေယာက္ေလာက္ ခိုင္းရတဲ့ လုပ္အားနဲ႔ ညီမွ်တဲ့အျပင္ စက္႐ုပ္ေၾကာင့္ လူသားဝန္ထမ္း စားပြဲထိုးေတြအတြက္ ေပးေခ်ရတဲ့ ေငြကုန္က်မႈေတြလည္း သက္သာသြားပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္းဝန္ထမ္းတဦးအတြက္ ဂ်ပန္မွာ တနာရီ ယန္း ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္မွာ ၈ ဒသမ ၈၀ ေဒၚလာ ေပးရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္လည္း အလြန္အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ေကာ္ဖီဆိုင္ရဲ႕ အမည္က Dawn ျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို လက္ရွိမွာ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စားပြဲထိုးစက္႐ုပ္ေတြကို လူေတြ ႏွစ္သက္သလားဆိုတာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူေနၿပီး ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ပံုေသဖြင့္လွစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ စုိးမုိး ႐ုပ္သံ - digitaltrends

//
More News
Up