လူငယ္ေဘာလံုးသမား ၆၃ ဦးကို ေဘာလံုးအကယ္ဒမီတြင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည္ | DVB