အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ ျပင္းျပစြာျဖင့္ လုပ္မည္ဟု သမၼတ ကတိေပး | DVB