ကာ့ခ်္ေရလက္ၾကားတေလွ်ာက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ၿပီး ယူကရိန္း သေဘၤာလုပ္ငန္း ထိခိုက္ | DVB