မေလးရွားအသင္း ဆူဇူကီးဖလား ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB