A d v e r t i s e m e n t With Us

၁၄၅ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေမာက္စံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုံရပ္ကြက္ရွိ ေရွးေဟာင္းေမာက္စံ ဘုန္းေတာႀကီးေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း ေမးျမန္းတဲ့ ေရွးေဟာင္း ေမာက္စံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံပစၥည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေရွးမူမပ်က္ ျပဳျပင္ မြန္းမံေပးႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္သိလိုေၾကာင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းက “ေမာက္စံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၅ ႏွစ္ရွိျခင္း၊ ရွမ္းဓေလ့ရိုးရာဗိသုကာ ပညာျဖင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ရွားပါးသစ္သားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ျခင္း၊ ေဒသခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားနဲ႔ ျပည္နယ္၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံျပဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ သစ္သားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (က)၊ ပုဒ္မ ၄ (က) တို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ပါသျဖင့္ ဥပေဒအရ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ဌာနက ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု မ်ားစာရင္း အတြဲ ၂ ကို လည္း ျပဳစုလွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အတြဲ ၂ ကို ျပဳစုၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေမးခြန္းရွင္ကေတာ့ ေမာက္စံေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ပါက ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြ လာႏိုင္မွာျဖစ္သလို ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ အနီးကပ္ဆံုးရွိေနတဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံက ခရီးသြားဧည့္ေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up