ထူးထူးျခားျခား ဆိုင္းႏွင့္ တြဲဖက္သီဆိုသည့္ သာဒီးလူ၏ ရန္သူေတာ္ေျခာက္ပါးသီခ်င္း (႐ုပ္သံ) | DVB