ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္  ျမန္မာမိန္းကေလး ၁ ဦး အသတ္ခံရ | DVB