နန္းတြင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားၾကားမွ စေကာ့တလန္ဘုရင္မ ေမရီအေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ – Mary Queen of Scots (နမူနာ) | DVB