ေဟာလိဝုဒ္ အေမရိကန္ ဂီတဇာတ္ျမဴး႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္ အႀကိဳက္ – Dumplin (နမူနာ) | DVB