ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့သူမ်ား ၿမဳိ႕နယ္တရား႐ံုး ၅ ႐ုံးတြင္တရားရင္ဆိုင္ေနရ | DVB