လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ထြက္လာသည့္  ျမန္မာလူငယ္ကို ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ကလပ္ ကမ္းလွမ္း | DVB