ဖမ္းဆီးသေဘၤာသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေရး ယူကရိန္းအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားျခင္းမရွိဟု ပူတင္ ေျပာ | DVB