A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၇၉၅၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၅၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀၀ ရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၇၇၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၇၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇ ဒသမ ၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု) က တအိတ္ကို ၂၄၀၀၀၀ ကေန ၂၅၀၀၀၀ ရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။  ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၂၁၀၀၀၀ ကေန ၂၄၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၄၀၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းညိဳက တအိတ္ကို ၁၆၃၀၀၀ ကေန ၁၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၅၉၇၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၂၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၅၂၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၅၅၀ ကေန ၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၁၂၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၆၀၀ ကေန ၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up