အေမရိကန္ နယ္စပ္ကို ေရာက္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအုပ္စု အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ | DVB