မ႐ုိးသားမႈမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ရွန္ဇန္မီနီမာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB