ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ တရားမ၀င္ပုိ႔မည့္ သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ ေဆးလိပ္ဖာမ်ား ဖမ္းမိ | DVB