ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ေျပာင္းလဲခန့္အပ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ အဆိုျပုတင္ျပခ်က္အရ လက္႐ွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး တာ၀န္ယူေနသူ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွမင္း ေနရာမွာ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေ၀လြင္ကို အစားထိုး ခန့္အပ္လိုက္တယ္လို့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လြွႊတ္ေတာ္ဘက္ကို အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ လြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုျပီးရင္ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေ၀လြင္ဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ စစ္အစိုးရက အတင္းအက်ပ္ အတည္ျပုထားတဲ့ ဖဲြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ့ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးေနရာေတြကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နာမည္စာရင္းေပးသူကို သမၼတက ခန့္အပ္ျပီး လြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေ၀လြင္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို ဒု-သမၼတ ခန့္အပ္မယ့္ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာစဥ္တုန္းက ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူး လက္ခံနိုင္ဖို့ တိုင္းလြွႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ခန့္အပ္ခံထားရသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up