႐ုရွားက ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသတြင္ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္စနစ္ ျဖန္႔ၾကက္ | DVB