တတိယႏိုင္ငံသြားရန္ ထုိင္းကုိ တရားမ၀င္ ၀င္လာသည့္ ျမန္မာ ၃၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB