A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၄၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၆၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၅၀၀၀ ရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၈၁၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၄၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအေဟာင္းက တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀ ကေန ၇၈၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္တအိတ္ကို ၂၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၇၈၀၀၀ ကေန ၁၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၈၀၀၀၀ ကေန ၁၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ အနိမ့္ဆံုးေစ်း ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု) က တအိတ္ကို ၂၃၀၀၀၀ ကေန ၂၆၀၀၀၀ ရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံ  ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၂၄၀၀၀၀ ကေန ၂၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းညိဳက တအိတ္ကို ၁၆၅၀၀၀ ကေန ၁၆၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၆၀၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၅၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ စားအုန္းဆီက တပိႆာကို ၁၅၇၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၁၆၂၀ ကေန ၁၆၃၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၆၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up