ရန္ကုန္-မႏၱေလး ရထားလမ္းကို ကီလုိ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန | DVB