စစ္ေတြတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲေရာဂါ အခမဲ့ကုသေပးေန | DVB