A d v e r t i s e m e n t With Us

တ႐ုတ္အစုိးရက ၂၀၂၀ တြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈဧရိယာ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးခ်ဲ႔မည္ဟု ရည္မွန္း

တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ေဂဟစနစ္လံုၿခံဳေရး ေဘးကင္းဇုန္ေတြ ဖန္တီးဖို႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္း သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၂၃ ဒသမ ၀၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးခ်ဲ႔မယ္လို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ အစီအစဥ္အရ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္မွာ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္  အေျခခံက်က် တိုးတက္မႈကို ျမင္ရမယ္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရ႐ုပ္သံ စီစီတီဗြီက ေျပာပါတယ္။ လူနဲ႔ သဘာဝ ပူးတြဲတည္ရွိမႈ ဟန္ခ်က္ညီေရး ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဘက္စံုတိုးတက္မႈကို ၂၀၅၀ ခုႏွစ္မွာ ရဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရဲ႕ ပထမႏွစ္ဝက္မွာ တ႐ုတ္ဟာ ဟင္းလင္းျပင္ေျမေပၚမွာ သစ္ေတာဟက္တာ ၄ ဒသမ ၆၇ သန္းေက်ာ္ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးစီးခဲ့လို႔ ႏုိင္ငံအတြင္း သစ္ေတာဖံုးဧရိယာကို ၂၁ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းထိေရာက္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း စီစီတီဗီြ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up