တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည္သူ ၂ သိန္းခြဲေက်ာ္ ပိုမ်ားလာ | DVB