ဗိုလ္ႀကီး ၁ ဦးအား ပေလာင္တပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းသြားၿပီးေနာက္ ရြာသား ၅ ဦးကို တပ္မေတာ္ဖမ္းဆီး | DVB